Bijzondere Ledenvergadering 21 juni

Bijzondere Ledenvergadering 21 juni

Update: datum is verschoven naar maandag 21 juni

Zoals op de Algemene Ledenvergadering aangekondigd wilden wij als bestuur een Bijzondere Ledenvergadering (BLV) houden zodra er meer bekend is over de beoogde samenwerking met Vinea. Dat moment is nu aangebroken, en daarom houden we een online BLV op 21 juni om 20 uur. We sturen hiervoor een link, zodat iedereen via Teams aan deze vergadering kan deelnemen.

In deze vergadering vraagt het bestuur van Catclub Zeeland haar leden toestemming om verder vorm te geven aan de samenwerking met Vinea voor een periode van 6 weken binnen gedefinieerde kaders. 

Bij een aan de leden gestuurde mail vindt u de brief en conceptovereenkomst en zodat u zich kunt inlezen. Mocht u als lid deze niet hebben ontvangen, graag een mail richten aan: info@catclubzeeland.nl