Catclub Zeeland

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

ALV 2020 (jaargang 32) Catclub Zeeland in Jachtclub Veere. Tijdens de ALV op 2 februari 2020 zal het bestuur onder meer verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid in 2019 en voorstellen doen voor komend seizoen. Daarnaast zijn er bestuursverkiezingen. Hiervoor worden nog kandidaten worden gezocht! Interesse? Meld je aan als …