Privacybeleid

Wie zijn we

Catclub Zeeland
KvK 40310813
Haaswijk 5
3334 GE Zwijndrecht

AVG verklaring

Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat Catclub Zeeland het AVG-programma heeft doorlopen en dat Catclub Zeeland zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Catclub Zeeland kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Catclub Zeeland zijn te vinden op de volgende pagina(‘s) van deze verklaring.

Doelbinding

Lidmaatschap


Persoonsgegevens
NAWTE + geboortedatum
Overeenkomst
Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website)
Verwerkingen
Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website)
Verwerking door wie
Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie
Bewaartermijn
Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Medewerkersfoto’s op de website


Persoonsgegevens
Naam + foto
Overeenkomst
Aanvullende personeelsovereenkomst
Verwerkingen
Medewerkersfoto’s op website
Verwerking door wie
Administratie, afdeling communicatie
Bewaartermijn
Uitgangspunt: behoudens toestemming worden foto’s verwijderd nadat een persoon uit dienst treedt.

Vrijwilligers


Persoonsgegevens
NAWTE
Overeenkomst
Vrijwilligersovereenkomst
Verwerkingen
Informatieverstrekking
Verwerking door wie
Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder
Bewaartermijn
Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

De vereniging verklaart verder:

Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.

Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan zeverkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Beveilingsmaatregelen

  • Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Alle netwerkmappen zijn alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groene slotje =HTTPS).
  • Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.
  • Wij als vereniging hebben geen papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan.
  • Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.
  • Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.