Catclub Zeeland

Trugkieke

Bij het 25e levensjaar van de club was het tijd om eens terug te kijken wat er in de afgelopen jaren zoal was voorgevallen. Daarvoor is gebruik gemaakt van de oude clubblaadjes, eigen herinneringen en informatie op de website. Hieronder vind je een verkorte weergave van de historie van Catclub Zeeland.

door Kees Krijger 

1985-1987
Vanaf Camping De Paardekreek te Kortgene organiseert Ad van Dalen wedstrijden voor open catamarans. Het clubgebouw/secretariaat bestond uit een oude caravan, met daarin alle wedstrijdbenodigdheden als vlaggen ed. 

In die tijd lag er zeker op De Paardekreek een leuk aantal catamarans, waaronder Nacra 18 squares van Willem Lindhout en Ruud Pruim, een Tornado van Rudi Laeven en de Dart van Ad zelf. Andere zeilers kwamen naar de camping met hun cat op de trailer. Vanuit Wolphaartsdijk kwamen toen Albert Walrave en René van Hekken ieder op een eigen cat naar de wedstrijden van Catclub Yardstick toegezeild.

1988
In kantine “De Bagge” van De Paardekreek wordt in juni 1998 Catclub Zeeland opgericht. Er wordt o.a. besloten op zoek te gaan naar een eigen locatie. In Brandingnieuws van november 1988 valt te lezen dat er al 40 catamarans bij de club varen.

1989
Na stemming in de Algemene Ledenvergadering wordt besloten samen te gaan werken met het Surfhotel te Arnemuiden. De club biedt hier ligplaatsen aan voor haar leden. Dit jaar verschijnt het eerste nummer van het clubblad met in de redactie Els Remijnse, Joop Wieles en Albert Walrave. In het eerste nummer volop aandacht voor de uitslag van de enquête: “Wat wordt onze nieuwe locatie?”

Het aantal leden groeit in 1989 van 40 naar 70 leden. In de PZC van 27-04-1989 valt te lezen: “De veronderstelling dat catamaranzeilers voor gevaar zorgen op het water, berust op een vooroordeel”, zegt Kees Krijger. “Ze denken dat we net als een automobilist, die te hard rijdt, brokken maken. Maar een catamaran heeft twee roeren die met elkaar verbonden zijn, waardoor hij heel wendbaar is”.

1990
In 1990 wordt een aanvraag ingediend door het bestuur bij de Gemeente Veere voor een locatie aan het strand van Vrouwenpolder.

De Ronde Veerse Meer is dit jaar tevens Prindle Pointregatta en trekt daardoor 25 deelnemers maar wordt toch gewonnen door clubleden Jaap Straakenbroek en Barry Lupker. De Oosterschelde-mosseltocht weet 9 catamarans aan te trekken, waarbij er een tussenstop wordt gehouden bij “De Zeester” te Tholen.

1991
Dit jaar begint goed met maar liefst 60 deelnemers aan de nieuwjaarsreceptie en 10 deelnemers aan de Voorjaarsbokaal (10 t/m 31 maart). De club krijgt de eerste eigen locatie aan het strand van Vrouwenpolder. Door de inzet van met name Fred Hillebrand en Ron van der Kuyl liggen er dat jaar op een gegeven moment 15 catamarans, waarvan 11 met een vaste ligplaats. Er is hekwerk en een container, maar deze is nog niet ingericht aangezien “we het te druk hebben met zeilen!”

Tevens ontstaan er dat jaar problemen bij het Surfhotel door extreme prijsverhogingen van het liggeld. Hierdoor wordt besloten als club niet deel te nemen aan de Witte Raaf Bokaal, waardoor vanaf seizoen 1992 de club niet meer welkom zal zijn bij het hotel. Mede daardoor onderzoekt het bestuur of een eigen locatie mogelijk is aan de Piet, bij het Zilveren Schor of bij De Schotsman. 

1992
Bemiddeling van de Gemeente Arnemuiden tussen Catclub Zeeland en de ondernemers van het Sporthotel leidt tot een verlaging van de liggelden. Inmiddels gaat de club door met de voorbereiding voor een eigen locatie door de verkoop van obligaties.

Dat jaar werd er zeer fanatiek gezeild. Ook op zee worden er inmiddels wedstrijden georganiseerd met in 1992 voor de eerste maal een Banana Beach Trophy. Initiatiefnemers zijn Geert en Liesbeth Schouten, die beweren hun successen op de Hobie 16 te danken te hebben aan het eten van veel bananen.

1993
De club sluit een nieuw contract met de nieuwe eigenaar van het Sporthotel. Er komt een oeververbetering en tevens vestigt zich een duikclub in het Sporthotel. Op zeilgebied doet de spinaker zijn intrede. Maar liefst 5 leden bestellen gezamenlijk een spinaker bij Scaldis Sails en het beslag bij SICAT. Oud-voorzitter Wim Schipper is daarvan de eigenaar en importeert Mystėre-Catamarans.

Fred Hillebrand regelt dit jaar 3 * 20 ft containers, 1 garage, 2 portocabins en 15 ton vuren balken. In maart dat jaar wordt het eerste clubgebouw op het strand van Vrouwenpolder gebouwd. Bovendien loopt het aantal verhuurde ligplaatsen op zee op tot 30 stuks.

1994
De onkosten voor de oeververbetering bij het Sporthotel worden rechtstreeks doorberekend aan de leden van Catclub Zeeland. Veel van de ligplaatshouders bij het Sporthotel is echter geen lid en betalen niets voor de oeververbetering. De contacten met uitbater zijn echter zeer goed, mede door de gezellige bar van het hotel.

De promotie van het catamaranzeilen op zee beleeft hoogtijdagen, mede veroorzaakt door het hoge aantal vrijgezelle stuurmannen. Zo kwamen dankzij Fred 30 jongedames uit Zwolle en dankzij Piet 10 dames uit Brabant naar zee toe, waarmee resp. 16 en 11 stuurmannen dolgraag wilden zeilen. Bij wedstrijden was de deelname dat jaar altijd veel lager en nu lijkt een dergelijke opkomst onhaalbaar.

1995
Het hotel wordt dit jaar twee keer doorverkocht. De club int de liggelden voor het Badhotel. Maar liefst 8 Hurricanes nemen deel aan Ronde Veerse Meer ivm een Hurricane Pointregatta. 

André Olijslager verleent graag medewerking met de clubmotorboot aan opnames voor de film “De Zeemeerman”, ook omdat Tatjana daarin meespeelt. Bovendien reageert André in het clubblad op de kwaliteit van de Beach Bums op onze club, want tot zijn grote spijt zijn dit veelal de Bums van jonge kinderen. “Wie tegenwoordig in of bij het clubgebouw komt, wordt geconfronteerd met wiegjes, flesjes, dekentjes, wandelwagentjes, spenen, wegwerpluiers, Liga enz.” Hoe het ook kan illustreert André door een artikel over de tocht van Roel van der Mast en Sam Boersma op hun Mystere 6.0XL naar Engeland.

1996
Op de ledenvergadering wordt besloten de financiën van de club over beide locaties te splitsen en naar ratio te verdelen. De nieuwe eigenaar van het Sporthotel is volop aan het verbouwen, waardoor de zeilopslag verdwijnt. Ondanks dat er wordt geëxperimenteerd met een zandoever verbreekt de eigenaar het contract met Catclub Zeeland. Het bestuur van de club start besprekingen met de Gemeente Goes over een locatie aan De Piet.

De animo voor het wedstrijdzeilen is sterk aan het teruglopen, ondanks het vervallen van inschrijfgelden. Waren er in 1995 nog gemiddeld 11 deelnemers bij een clubwedstrijd; in 1996 waren dat er slechts 7.

1997
Dankzij de inzet van Robbert Kant en Daaf Schipper krijgt de club toestemming een eigen locatie op De Piet te beginnen, waarmee aan de belangrijkste voorwaarde is voldaan voor een volwaardig verenigingsleven aan het Meer.

De zeelocatie wordt dat jaar verrijkt met een echte bar. Daaf Schipper schrijft: 
“Jawel, een bar. Hij heeft de afmeting naar gelang de belangrijkheid die menig strandlid aan dit fenomeen toedicht. Het halve clubhuis dus! Deze bar is een kantelpunt in de historie van onze club. Mocht iemand zich afvragen wat die catamarans op die parking van die strandtent in Vrouwenpolder betekenen, zeg dan dat het relikwieën zijn uit een grijs verleden en dat deze horeca-uitspanning is begonnen als zeilclub”.

1998
In dit jaar bestaat de club al weer 10 jaar, hetgeen gevierd wordt met een groot feest in augustus op de strandlocatie met een geluidsinstallatie die tot in Renesse te horen is. Op de Veerse Meer locatie is Marjan Hoondert actief bezig met de plannen voor een nieuw clubgebouw en weet Patrick Meijers dankzij zijn contacten bij Rijkswaterstaat toestemming te krijgen om een opening in de stenen dam te laten graven.

1999
Op 16 februari schrijft echter de PZC: “Vrouwenpolder –  De eerste storm in dit jaar heeft direct zijn sporen achtergelaten. Het strand bij Vrouwenpolder heeft de laatste dagen veel te verduren gehad. Ook het clubgebouw op hoge palen van Catclub Zeeland op het strand bij de overgang Oranjezon is ‘compleet door de zee opgeslokt’. De verbouwing van friettent “De Zandput” voor de club kwam niet ongelegen, want dankzij de inspanningen van voorzitter Daaf Schipper kan de gratis gekregen oude friettent dienst gaan doen als nieuw clubgebouw.

Op het Veerse Meer heerst dat jaar woede over het plaatsen van slagbomen bij de toeleidende en uitgaande wegen naar en van de oevers van het Veerse Meer. Naast de slagbomen verrijzen portiersloges voor het innen van parkeergelden. Deze gelden zijn nodig om de terreinen rond het Veerse Meer te kunnen onderhouden. Tegenstanders beweren o.a. dat je toch ook niet betaalt voor een bezoek aan het strand!

2000
Dit jaar zal na heel veel moeite door o.a. Marjan Hoondert door de Gemeente Goes dan eindelijk toestemming gegeven worden voor de bouw van een nieuw clubgebouw op het Veerse Meer, mede mogelijk gemaakt door de uitgifte van obligaties. Op 25 april wordt gestart met de bouw en twee dagen later stond er een heus clubgebouw, dat meteen al informeel ingewijd wordt tijdens de Ronde Veerse Meer op 7 mei dat jaar. Marjan Hoondert wijdt in het clubblad een extra woord van dank aan Bart Teurlings. Met zijn tomeloze inzet (er werden zelfs geen koffiepauzes gegund) heeft hij enorm veel werk verzet en zal dat ongetwijfeld blijven doen.

Het clubblad wordt nu ondersteund door een website, die is gemaakt door Rob van den Broek. Aanvankelijk werd gedacht dat beide media van website en clubblad naast elkaar zouden kunnen blijven bestaan, maar 2001 blijkt het laatste jaar te worden waarin clubbladen worden uitgegeven.

2001
Het bestuur strijdt tegen de hoge pachtgelden op het strand, die tot de hoogste behoren van heel Nederland. Als protest voldoet de club niet aan de eisen van de welstandscommissie, want er is discussie over de juiste kleur van de gebouwen. Op 16 april 2001 wordt het nieuwe clubgebouw op het Veerse Meer officieel geopend, uitgerust met een z.g.a.n. gratis geschonken keukenblok door Piet Hendrix.

Op zee wordt er voor het eerst geoefend met de reddingsbrigades, want het is natuurlijk belangrijk dat zij bij calamiteiten goed weten hoe zij catzeilers kunnen helpen.

2002     
In mei wordt een nieuwe huurovereenkomst getekend met de Strandstichting voor onbepaalde tijd voor de zeelocatie. Fred Hillebrand regelt nieuwe containers voor zee; geen oplossing voor parkeerproblemen.

Het Veerse Meer heeft reeds 36 ligplaatshouders op de nieuwe locatie, dus uitbreiding wordt al overwogen. In november dat jaar meldt Bart Teurlings dat hij voor 2003 meer dan 50 leden voor het Meer verwacht.

2003
Jaap Straakenbroek wint samen met Dick Nieuwenhuis op een M20 Ronde Tiengemeten. Zijn verslag: “Onze voorsprong leek voldoende om te winnen, ongeveer 15 min. De wind nam steeds meer af en we begonnen toch wat nerveus te worden, stel dat de wind vanaf de achterhoede weer toeneemt. Maar het tegendeel gebeurde de wind zakte in, en we konden, al was het tergend langzaam onder spi finishen. De 2de cat kwam pas meer dan een half uur na ons binnen. We werden feestelijk ontvangen met bloemen en champagne. Bij de prijsuitreiking kregen we 4 prijzen nl; · first finisher · 1ste open klasse · 1ste tot handicap 104 · 1ste overall. Echt te gek voor woorden, want na 14 jaar deelname aan RTG is het dan toch eindelijk een keer gelukt.”

2004
Op het Veerse Meer worden de oude containers vervangen door twee geschakelde porta-cabins. Het terrein wordt uitgebreid met 45 * 10 meter, zodat er dat jaar 66 ligplaatsen kunnen worden verhuurd. De Zodiac wordt gejat op het Veerse Meer: “Het is triest, want door de slagboom open te breken en een gat in het hek te knippen is de “reddingsboot” met trailer van het Veerse Meer gestolen. Zelfs als je spullen achter een hek en op slot slaan wordt het nog gestolen!”

2005
In 2005 gaat het Catclub Zeeland voor de wind, door de groei van het aantal leden en een goed financieel beleid. Gesprekken met de gemeente Veere over parkeerplaatsen in Vrouwenpolder voor de strandlocatie leveren niets op.

In de PZC staat: ”Sinds de ingebruikname van de verversingssluis Katse Heule in mei vorig jaar is het meer tussen Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren aanmerkelijk gezonder geworden. Een verbetering dus. Dat zal evenwel niet iedereen zeggen van een gevolg van de verversing met water uit de Oosterschelde: in het Veerse Meer komen nu weer kwallen voor.” 

2006
De website van Catclub Zeeland wordt inmiddels goed bezocht, want op het zoekwoord CATCLUB krijg je bij Google binnen 0,05 seconden 91000 links te zien. Bovenaan de lijst van resultaten staat Catclub Zeeland.

Op de ALV wordt er tijdens de rondvraag gesteld dat er weinig betrokkenheid is tussen de Meer- en Zeeleden, dus zal er in de toekomst naar gestreefd moeten worden meer gezamenlijke evenementen te organiseren. 

2007
In augustus zijn 2 Hobie Dragoons opgehaald in ‘s Gravenzande om de komende jaren in te gaan zetten op Catclub Zeeland voor het jeugdzeilen met catamarans. Door jeugdcommissaris Geert Schouten wordt het jeugdprogramma “Jonge Helden” gepresenteerd. Doel van het junioren catzeilprogramma is om kinderen, die graag catamaran willen zeilen,  die mogelijkheid te bieden en ze daarbij op te leiden tot op wedstrijdniveau. 

2008
Grote vreugde ontstaat onder de leden van het Veerse Meer, door de vergrote opening in de stenen dam voor de locatie op het Veerse Meer. In de toekomst kunnen de zeilers nu in trapeze gaan vertrekken! Hulde voor de medewerkers van het Waterschap Zeeuwse Eilanden die dit binnen een week na afspraak hebben geregeld.

Het jeugdzeilen kent een goede start. We hebben Maar liefst 24 kinderen op de Dragoons gehad. Twaalf daar van hebben de training doorlopen. Tien daarvan willen volgend jaar weer meedoen. We zijn in 2008 gestart met drie Dragoons. In het najaar waren er al vier. In 2009 zullen we met vijf Dragoons verder gaan onder leiding van drie zeer enthousiaste trainers (Katja, Susanne, Gertjan).

2009
Het contract voor de Veerse Meerlocatie met het Waterschap wordt verlengd tot 2052. Er wordt een bouwcommissie ingesteld om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een gebouw voor het jeugdzeilen inclusief berging voor de motorboot te realiseren. De buitengewone ledenvergadering in het najaar gaat akkoord met het plan voor een extra clubgebouw.

2010
Wat we voor ogen hadden met het jeugdzeilen om in 5 jaar tijd te bereiken is nu al na 3 jaar bereikt. Het is niet alleen CCZ (en WV Spakenburg) die in 2011 met een jeugdzeilprogramma verder gaan. Hellecat en KZV Monster hebben in 2010 twee bijzonder succesvolle open dagen gehad en besloten om ook verder te gaan. Ook ZV Noordwijk gaat haar jeugdprogramma opnieuw leven inblazen. KZV Wassenaar gaat ook door, maar blijft alleen binnen de vereniging zeilen. Eerst maar even de situatie binnen CCZ. Met 14 kinderen en af en toe drie invallers was dit jaar de opkomst weer maximaal.

Op de Noordzee wordt dankzij het initiatief van Frits Jongepier en Martin Adriaanse een rupsvoertuig in gebruik genomen, waardoor het niet langer nodig is om met 5 personen een catamaran terug te duwen naar de locatie. Dankzij de rups kan dat nu op het gemak met 2 personen, zodat de vele senioren nog jaren met plezier door kunnen zeilen.

2011
Eindelijk krijgt de club van de Gemeente Goes toestemming voor de bouw van een nieuw clubgebouw. Voorjaar 2011 wordt het opgeleverd. André Olijslager weet de Gemeente Veere mild te stemmen, want we krijgen ook toestemming voor het plaatsen van 5 nieuwe containers op de zeelocatie. De club is Fred Hillebrand eeuwig dankbaar, omdat hij wederom uitstekend materiaal regelt voor onze club.

Het nieuwe clubgebouw voor de jeugd is een fantastische aanwinst, waar vooral in het najaar intensief van gebruik is gemaakt. Met 13 kinderen in het voorjaar en 15 kinderen in het najaar was dit jaar de opkomst weer maximaal. In totaal heeft CCZ nu 25 jeugdleden. De Dutch Dragoon Cup waarin getraind mag worden tijdens de wedstrijden werd met 26 jeugdboten het grootste catamaran jeugdevenement ooit in Nederland.

2012
Dankzij de sponsoring van BAM Woningbouw en de uitgifte van obligaties kan er in Vrouwenpolder in 2013 een nieuw clubgebouw gebouwd gaan worden, want in de buitengewone ledenvergadering op 25 november krijgt het bestuur toestemming van de leden.

Guus Florusse organiseert de ‘Jeugdweek op Zee’ met veel succes. Met het uitmuntende programma van bezoek aan zeilmakerij North, bezoek van KNRM en reddingsbrigade, BBQ, overnachten etc. heeft de jeugd zich prima vermaakt. De aansluiting op de Banana Beach Trophy werkte kennelijk ook erg goed, want er zijn maar liefst 17 deelnemende catamarans, waaronder enkele jeugdboten. Het hoge aantal catamarans is ook te danken aan Bart Teurlings, die samen met enkele andere leden een tocht organiseert van het Meer naar de zeelocatie.

2013
De inspanningen van afgelopen jaren om meer activiteit in de (Zee)club te krijgen lijkt bestendig te zijn. Dat we progressie maken in de kwaliteit bij het organiseren van activiteiten wordt bevestigd als we kijken naar het verloop van de toertocht Meer/Zee en de integratie in de Zee-activiteiten. Door de opening van het nieuwe clubgebouw aan de Noordzee en de viering met 80 personen van het 25-jarig jubileum, kunnen we terugkijken op een mooi zeilseizoen.